EnerClean

Energieffektivisering

Chemiclean-Metoden®


En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar.


Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. EnerClean fokuserar på att energieffektivisera dessa problem och säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Enerclean, chemiclean metoden, drift optimering, energieffektivisering, värmeväxlarservice, energiåtervinning
Enerclean, chemiclean metoden, drift optimering, energieffektivisering, värmeväxlarservice, energiåtervinning

Nulägesanalys

I vår vätskeanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder..

Enerclean, chemiclean metoden, drift optimering, energieffektivisering, värmeväxlarservice, energiåtervinning, systemanalys

Rekonditionering

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

Enerclean, chemiclean metoden, drift optimering, energieffektivisering, värmeväxlarservice, energiåtervinning, rekond
Enerclean, drift optimering, energieffektivisering, spirotech, spirovent, avgasare, filter, vakuum avgasare, energibesparing

Optimering

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva filter och avgasare.

Kontakta oss redan idag för att energieffektivisera och optimera din fastighet!